Zaawansowany generator haseł

Czy chcesz używać małych liter?
1%
Czy chcesz używać dużych liter?
1%
Czy chcesz używać liczb?
1%
Czy chcesz używać znaków specjalnych?
1%
Czy chcesz używać własnych znaków?
1%

Czy znaki mają być unikatowe?
Czy znaki mogą się powtarzać po sobie?
Jaka ma być długość hasła? (2-512)
Ile haseł chcesz wygenerować? (1-100)